abderrahmane
insomniaque
lyrics

[المقطع الأول]

نحوس نفهم علي صرالي truc bizarre نكومينيكي مع

سورمون ماشي سكيزوفران، ياك عقلي راه يقرالي

الشومبرة ضياقت كلشي نوار، البرد النفس انقطعلي

ما كان والو غير الكالم، باغي يصرعني

ذي مدة راني دارب وحدي في الخطأ

ما عرفت نولي للصراط نرفد يدي نستغفر

ولا نرفض الاستقرار ديجا حياتي خَسَّرْتها

نكمل لي يصرا يصرا أنا درتها أنا الغالط

مبلع على روحي في الفيد، مديزيسبيري و غير كاره

الكاشي ما بقاش يفيد و الحالة دي نكّارة

مخوفتني لافونير و الباسي ماكان صافا

بالاك لافان تتريقل بصح دركا ماني مقارع

ما بقاش يفرّح même l'horizon والو

Beat لقاع ال Direction

Smokin' weed

Les yeux cernés caféine

شا صراله Comportement

ما نشوف بعيد، كاناستروف ما ننساها Moine ماني

Insomnie, diazépam

Drogue dure

3aqli, la logique séparés

Conscience, l'inconscient pareils

Bezzef el calme

Dose anesthésique

Bezzef el calme

Faten nos el lil

Bezzef el calme

Overdose, caféine

Insomniaque

[المقطع الثاني]

Triste مع الظلمة موسيقى

في عقلي Insomniaque

L'horloge biologique

مديريقلي ماشي في وقتي

قالب النهار بالليل نادم ما قريت

ياك جامي لا سييت، القراية ما خرجتني

خرات والف تلقاني في الليل غير الفيد

السماء ما صحات كلشي صماط و أنا عييت

عييت من النهار لي يتعاود، عييت من الليل طويل

عييت دايما نكون معارض، عارضت و الفايدة وين؟

لي قاستني بعيد Face à face contre la force

Sensible قاستني بكيت و لقاتني شعال

في الدار و الستريت كلش بوز الحالة غير تزيد

كيفاه باغي نتا تفطن و الرقاد ما يجي

تما ناطاكي لي نورون : فاليوم / ديازيبام

Force fonctionnaire t'perturbé les organes

راح cerveau الـ stressé عقلي